Projectaanvraag Leader - voorstelling aan expertengroep


Ontstaan Beoes

De houtmeerschen - vraag naar buren tot meewerken - aankoop land-  BeOes vzw

Wat is een voedselbos ? 

Een voedselbos is een zelfvoorzienend bos gericht op voedselproductie. Het is aangelegd door de mens en bestaat uit een grote diversiteit aan bomen, struiken en planten. Deze verschillende soorten houden elkaar in evenwicht. Hierdoor zijn er geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest nodig en bevordert het de biodiversiteit.

De mens kiest en plant aan, en vervolgens doet het bos, met wat hulp, de rest. Waardoor er het hele jaar van alles groeit en bloeit en er altijd wel iets te oogsten valt.

De grote lijnen zijn gezet in ontwerp en aanplant BeOes.

Sinds onze eerste aanplant in november 2020 is ons voedselbos is ondertussen 'toonbaar'.   Aan de hand van wat er nu al te zien is, kunnen we groepen inleiden in de principes van voedselbossen. 

Om te illustreren waarvoor we centen vragen, tonen we graag ons eerste lesmoment samen met het derde leerjaar dat op vrijdag 19 april laatstleden plaatsvond. 

Samen met de leerkrachten hebben we afgestemd wat er verwacht werd vanuit de school, en wat wij daar konden op aanbieden. We maakten een draaiboek dat in de toekomst aangepast kan worden naargelang de leeftijd en de leerdoelen van de leerlingen

 

De les moest gaan over biotopen, met verschillende leerdoelen die aan bod moesten komen :

- benoemen welke typische dieren en planten in de bezochte biotoop thuishoren.
- een verband leggen tussen de bezochte biotoop en de dieren en planten die daarin al dan niet voorkomen;
- een houding van zorg en respect voor de natuur tonen;
- meer vertellen over bepaalde dieren en planten uit de bezochte biotoop

- weten wat een voedselbos is

 

Zonder hier echt op de inhoud in te gaan mogen we zeggen dat het voor alle partijen een heel leerrijke ervaring werd, die smaakt naar meer. 

 

In dit kader vragen we via Leader extra middelen voor de uitbouw van onze educatieve poot

 

  • pancartes in duurzaam materiaal - bijvoorbeeld om de lagen van een voedselbos aanschouwelijk uit te leggen 1150 €
  • overkapping (strechtent) om in droge omstandigheden ons verhaal te kunnen doen  - begroot op 6200 €
  • labeling van bomen (inox plaatjes met QR-code - link naar website met extra info)  - begroot op 1000 €

 

Op dit moment hebben we een kleine serre in bruikleen die voorlopig dienst doet als overkapping. Gelukkig hadden we die op het moment van het bezoek van de eerste klassen, want het weer zat niet echt mee. 

Qua educatief materiaal hebben we ons voorlopig beholpen met geplastificeerde A4's, wat op zich zeker niet slecht is, zeker in de ontwikkelingsfase van een educatief pakket, maar het kan duurzamer  en ook mooier voorgesteld worden.