Met BeOes vzw willen we ernaar streven om 

 

 • samen te werken aan een gezondere habitat in de context van een zelf-onderhoudend voedselsysteem, ter bevordering van bodemvruchtbaarheid, water-luchtkwaliteit
 •  leren, spelen/bewegen, eten, genieten, gezondheid en welzijn een centrale plaats te geven BeOes educatie in de breedste zin van het woord
 • aan te tonen dat er voldoende productie gegenereerd kan worden door middel van permacultuur/regeneratieve landbouwsystemen zonder chemische additieven


 “Voeding is informatie” 

De opdracht van BeOeS is voeden :

 • voedsel geven / spijzen /eten (het lichaam)
 • voorzien, aan de gang houden, aanwakkeren (de geest)
 • op-voeden (educatie) 

 

“The One we feed wins”

Met beOes willen we een groter herstelplan faciliteren, met de focus op een agrarisch natuurbeheer waarin nieuwe initiatieven en samenwerkingen kansen krijgen. Samen met bevoegde instanties, onderzoeksinstituten  en professionele partners zoeken we naar oplossingen voor uitdagingen in het huidige leef-en productielandschap. Zo komen we tot een triple win “bewoners-agro-ecologie”


Wat willen we, wat voeden we ?

 • BeOes promoot een natuurlijk welzijn, een cultura cura
 • BeOes faciliteert bewustwording en verbindt natuurlijke voeding met gezondheid door in te zetten op beleving, creativiteit, educatie en participatie
 • BeOes  herstelt, ontwikkelt en bevordert natuurlijke ecosysteemdiensten en  bodemvruchtbaarheid in een agrarisch landschap 
 • BeOes activeert en verbindt een interdisciplinaire netwerk en participatieve samenwerking  tussen verschillende lokale actoren inzake samenleving, landbouw,    natuur, industrie en gezondheid die allen nauwbetrokken bijdragen aan een gezonde leef-en werk omgeving
 • BeOes demonstreert een herstellend project-based experiment en biedt met het stuk land beOes leeropportuniteiten voor scholen en kansengroepen
 • BeOes  communiceert en deelt kennis en expertise (online/database/app)
 • BeOes  integreert een overkoepelend lokaal herstelplan. Grondstoffen, verwerking, byproducts, lokale boeren, industrie en bewoners/werkgevers/werknemers. We streven er naar om kringlopen te sluiten. 
 • BeOes plant een toekomst met goede beslissingen en initiatieven die de duurzaamheid vergroten, chemie verminderen, en bijproducten een meerwaarde geven.

 

BeOes is een deel van de oplossing om elkaar te versterken.

 

Wat doen we ?

 • BeOes ontwerpt een inspirerende omgeving om een bewustzijnsshift te brengen
 • BeOes  investeert in een lokale en herstellende leefomgeving
 • BeOes organiseert  momenten rond planten, voeding, ontwerp, ...
 • BeOes verzamelt fondsen om plukbare gezondheid voor iedereen beschikbaar/toegankelijk te maken. Het ingezamelde geld wordt gebruikt om  plantgoed te kweken/stekken (kansengroepen, scholen, verenigingen)
 • BeOes viert het leven en geniet