Onze missie

een gezonde toekomst creëren voor mens, dier en natuur vanaf een levende grond 

 

Onze visie, de weg die we willen bewandelen

door het toepassen van voedselbosprincipes de samenleving shiften naar een herstellende cultuur

 

 

 

Op korte termijn 

  • samenwerken aan een gezondere habitat in de context van een zelf-onderhoudend voedselsysteem, ter bevordering van bodemvruchtbaarheid, water-luchtkwaliteit :  het begin van de aanplant van ons voedselbos
  •  leren, spelen/bewegen, eten, genieten, gezondheid en welzijn een centrale plaats te geven BeOes: educatie in de breedste zin van het woord.  De voedselbos-cursus is ondertussen afgelopen. De volgende stap is met scholen af te stemmen wat we voor elkaar kunnen betekenen.
  • vrijwilligers en geïnteresseerden verzamelen en hun enthousiasme kanaliseren tot een zinvolle invulling binnen BeOes

 

Op middellange termijn

  • ons voedselbos zijn vorm geven , de grote structuren liggen vast
  • aantonen dat er voldoende productie gegenereerd kan worden door middel van permacultuur/regeneratieve landbouwsystemen zonder chemische additieven. 
  • aan de hand van ons groeiend voedselbos specifieke activiteiten te organiseren met het doel kennis uit te dragen en te inspireren. De samenwerking met scholen  of andere leergroepen moet vorm gekregen hebben.

 

Op langere termijn 

The One we feed wins”

Met beOes willen we een groter herstelplan faciliteren, met de focus op een agrarisch natuurbeheer waarin nieuwe initiatieven en samenwerkingen kansen krijgen. Samen met bevoegde instanties, onderzoeksinstituten  en professionele partners zoeken we naar oplossingen voor uitdagingen in het huidige leef-en productielandschap. BeOes moet uit zijn tentakels uitspreiden, de omgeving besmet hebben.

Zo komen we tot een triple win “bewoners-agro-ecologie”