Oes Land 

Met BeOes vzw beschikken we over een stuk grond dat vroeger industriële landbouwgrond was.  Het perceel op de hoek van de Legestraat en de Hogeschuurstraat wordt de komende jaren de place to be voor al wie mee wil bouwen aan een ecologisch waardevol gebied van drie hectare groot. 

Samen met drie buren die aan hetzelfde koord willen trekken,  richtten we BeOes vzw op (ondernemingsnummer 0764.498.768 ), die de basis moet vormen om iets moois op te bouwen. 

De bedoeling is zo veel mogelijk mensen uit de nabije omgeving BeOes te krijgen.


2021 

2023

Oes plan