Niet eetbare planten/struiken/bomen Aantal
Alnus glutinosa (zwarte els) 150
Acer Campestre (veldesdoorn) 25
Cornus mas (gele kornoelje) 25
Euonymus europaeus (kardinaalsmuts) 25
Prunus avium (zoete kers) 25
Rhamnus frangula (sporkehout) 25
Viburnumx Opulus (gelderse roos) 25
Robinia pseudoacacia ('valse' acacia) 10
Tilia Cordata (winterlinde) 10
Tilia Platyphyllos (zomerlinde) 10
Crataegus monogya (eensteilige meidoorn) 80
Ulmus minor (Veldiep) 50
Quercus romur (zomereik) 8
Planten/struiken/bomen met eetbare opbrengst Aantal
Crataegus azarolus 'Narbonne' mexicana 'Stipulacea' (meidoorn, rode eetbare vruchten) 5
Crategus pennsylvanica (meidoorn, rode eetbare vruchten) 5
Crataegus mexicana 'Stipulacea' (meidoorn gele eetbare vruchten) 5
Crataegus tanacetifolia (meidoorn oranje eetbare vruchten, beurtjarig) 5
Hazelaar grootvruchtig 25
Tamme kastanje 25
Notelaar 15
Vaccinium corybosum 'Blue Jay' (blauwe bes) 5
Vaccinium corybosum 'Brigitta Blue' (blauwe bes) 5
Vaccinium corybosum 'Nelson' (blauwe bes) 5
Vaccinium corybosum 'Darrow' (blauwe bes) 10
Ribes nigrum 'Bona' (zwarte bes) 3
Ribes nigrum 'Titania' (zwarte bes) 3
Ribes nigrum 'Triton' (zwarte bes) 3
Ribes nigrum 'Tsema' (zwarte bes) 3