Pré-ontwerp Pieter Blontrock/Landschapsconsulent stadlandschap West-Vlaamse hart

Ontwerp in progress 


Over de vorm die BeOes moet krijgen, zijn heel veel ideeën. Het volledige project zit nog in de ontwerpfase.

We doen beroep op alle beschikbare kanalen om expertise op te bouwen. 

Zeker is wel dat we nu werk moeten maken van een solide en slimme structuur, die de overvloedige productie van voedsel mogelijk moet maken. 

Dat de lokale omgeving (buurtbewoners, scholen, verenigingen, ...)  in dit gegeven een centrale ontmoetingsplaats krijgt, dat staat al vast.